size 13

Vintage Boye Tapestry & Yarn Needles
Vintage Boye Tapestry & Yarn Needles
Item# V5011
$1.50